Get Adobe Flash player
บุคลากร อบต.
 • peas.jpg
 • peas5.jpg
 • peas6.jpg
 • peas7.jpg
 • peas8.jpg
 • peas9.jpg
 • peas10.jpg
 • peas12.jpg
 • peas13.jpg
 • peas14.jpg
 • peas121.jpg
 • peas122.jpg
 • peas123.jpg
 • peas124.jpg
 • peas125.jpg
 • peas126.jpg
 • peas127.jpg

นายสุระชัย คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.เจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สระบัว
กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้การใช้ยา
การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561
ณ วัดบ้านสระบัว และได้ถือโอกาสรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันขึ้นปีใหม่
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว  จัดกิจกรรมบวงสรวง
ฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม  ขึ้นในวันที่  9  มกราคม 2561 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว  อำเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์

 

โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง  ประจำปีงบประมาณ 2560
ในวันที่  3 พฤศจิกายน 2560 
ณ  สระน้ำสาธารณะ บ้านหัวหนองแคน  ตำบลสระบัว 
อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว  ได้จัดงานแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด  "สระบัวเกมส์  ครั้งที่  20  " ขึ้นในวันที่
23 -24 ธันวาคม 2560  ณ  สนามโรงเรียนบ้านสระบัว 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบวั ได้จัดโครงการ
อบรมอาสมัครภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร
รุ่นที่ 1 ณ  กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่  13 -17 ก.ค. 2560 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.สระบัว
ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
27/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านซาด ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนองแคน ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
01/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางน้อย ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเมืองบัวพัฒนา ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


หนังสือราชการ

สำงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์