Get Adobe Flash player
บุคลากร อบต.
 • peas.jpg
 • peas5.jpg
 • peas6.jpg
 • peas7.jpg
 • peas8.jpg
 • peas9.jpg
 • peas10.jpg
 • peas12.jpg
 • peas13.jpg
 • peas14.jpg
 • peas121.jpg
 • peas122.jpg
 • peas123.jpg
 • peas124.jpg
 • peas125.jpg
 • peas126.jpg
 • peas127.jpg

อำเภอแคดง จังหวัดบุรีรัมย์  จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โดยมีนายสมเกีรยติ  ศรีขาว  อำเภอแคนดง  เป็นประธานในพิธี 

 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  อำเภอแคนดง  ประจำเดือนธันวาคม
ในวันที่  1  ธันวาคม 2557  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

นายศตวรรษ  เสือไธสง  รองนายก  อบต.สระบัว
เป็นประธานเปิดงานประชุม  อสม.  ตำบลสระบีว
วันที่  20  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องประชุมสภา
อบต.สระบัว  อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

นายสุระชัย  คำมา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
เป็นประธานในพิธี  โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ในวันจันทร์ที่  8  กันยายน
พ.ศ. 2557  ณ  วัดบ้านสระบัว  ต.สระบัว  อ.แคนดง  จ.บุรีรัมย์ 

 

นายสุระชัย  คำมา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิก  อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (วาตภัย) ในวันที่ 19
ส.ค. 2557  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.สระบัว
ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
27/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านซาด ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนองแคน ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
01/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางน้อย ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเมืองบัวพัฒนา ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


หนังสือราชการ

สำงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์