Get Adobe Flash player
บุคลากร อบต.
 • peas.jpg
 • peas5.jpg
 • peas6.jpg
 • peas7.jpg
 • peas8.jpg
 • peas9.jpg
 • peas10.jpg
 • peas12.jpg
 • peas13.jpg
 • peas14.jpg
 • peas121.jpg
 • peas122.jpg
 • peas123.jpg
 • peas124.jpg
 • peas125.jpg
 • peas126.jpg
 • peas127.jpg

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน  (อบต.พบประชาชน)
โครงการจัดทำแผนชุมชน  12  หมู่บ้าน
ระหว่าง  เดือน  มีนาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 

 

นายสุระชัย คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
เป็นประธานในพิธี โครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 ณ  วัดบ้านสระบัว ต.สระบัว  อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 

 

การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดสระบัวเกมส์  ครั้งที่  18  
ในวันที่  27-28  ธ.ค.57  โดยมีนายสุระชัย คำมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เป็นประธานเปิดการ
แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดสระบัวเกมส์  ครั้งที่ 18
ณ สนามโรงเรียนกีฬาบ้านสระบัว  อำเภอแคนดง จังหวััดบุรีรัมย์

 

นายสุระชัย  คำมา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว 
เป็นประธานในพิธิ งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม  ในวัน
ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบล
สระบัว  ตำบลสระบัว  อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาต่อต้าน
ยาเสพติดสระบัวเกมส์  ครั้งที่  18  ในวันที่  25  ธ.ค.57
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
อำเภอแคนดง   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.สระบัว
ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
27/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านซาด ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนองแคน ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
01/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางน้อย ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเมืองบัวพัฒนา ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


หนังสือราชการ

สำงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์