Get Adobe Flash player
บุคลากร อบต.
 • peas.jpg
 • peas5.jpg
 • peas6.jpg
 • peas7.jpg
 • peas8.jpg
 • peas9.jpg
 • peas10.jpg
 • peas12.jpg
 • peas13.jpg
 • peas14.jpg
 • peas121.jpg
 • peas122.jpg
 • peas123.jpg
 • peas124.jpg
 • peas125.jpg
 • peas126.jpg
 • peas127.jpg

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผุ้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร ตำบลสระบัว และผู้นำชุมชน
ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 

 

คณะผู้บริหาร อบต.สระบัว เจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้าง อบต.สระบัว  
สมาชิก อบต. สระบัว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสระบัว ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้
มาทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 เมษายน 2558

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว ประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนเมษายน 2558
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว  

 

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ 
ในวันที่  9 เมษายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์  

 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปจากเสื่อกก
ของกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก  ตำบลสระบัวประจำปีงบประมาณ 2558
ระหว่างวันที่  24 - 27 มีนาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.สระบัว
ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
27/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านซาด ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนองแคน ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
01/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางน้อย ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเมืองบัวพัฒนา ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


หนังสือราชการ

สำงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์