Get Adobe Flash player
บุคลากร อบต.
 • peas.jpg
 • peas5.jpg
 • peas6.jpg
 • peas7.jpg
 • peas8.jpg
 • peas9.jpg
 • peas10.jpg
 • peas12.jpg
 • peas13.jpg
 • peas14.jpg
 • peas121.jpg
 • peas122.jpg
 • peas123.jpg
 • peas124.jpg
 • peas125.jpg
 • peas126.jpg
 • peas127.jpg

นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอแคนดง  ร่วมเป็นประธาน
เปิดงานสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสระภัญญะ
ประจำปี พ.ศ. 2558  ณ  วัดสว่างแคนทะเล ตำบลสระบัว
อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่  (Bike for mom)
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 

 

นายสุระชัย  คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
เป็นประธานเปิดงาน  โครงการส่งเสริมสุขภาพ บำบัดโรคด้วยกัวซา
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว 

 

นายวิทรัช  รามัญ นายอำเภอแคนดง ร่วมเป็นประธานในพิธี
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ  วันแม่แห่งชาติ
12 สิงหามหาราชีนี ตามปณิธานความดีปีมหามงคล
ปี พ.ศ. 2558 โดยมีนายสุระชัย  คำมา  นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระบัว พร้อมกับพี่น้องประชาชน ร่วมกันปลูกป่า
ณ ที่สาธารณบ้านหัวหนองแคน  หมู่ที่ 3 ตำบลสระบัว
อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์
 

 

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว  อำเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.สระบัว
ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
27/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านซาด ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนองแคน ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
01/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางน้อย ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเมืองบัวพัฒนา ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


หนังสือราชการ

สำงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์