Get Adobe Flash player
บุคลากร อบต.
 • peas.jpg
 • peas5.jpg
 • peas6.jpg
 • peas7.jpg
 • peas8.jpg
 • peas9.jpg
 • peas10.jpg
 • peas12.jpg
 • peas13.jpg
 • peas14.jpg
 • peas121.jpg
 • peas122.jpg
 • peas123.jpg
 • peas124.jpg
 • peas125.jpg
 • peas126.jpg
 • peas127.jpg

นายสุระชัย  คำมา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
เป็นประธานในพิธีการเปิดงาน   โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรี
 ในชุมชนตำบลสระบัวอำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์  การสารกระเป๋า
จากเส้นพลาสติก  ระหว่างวันที่  20 - 21 เมษายน 2559  

 


โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด สระบัวเกมส์ 
ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ สนามโรงเรียนบ้านสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี
งบประมาณ 2559 ในวันพุธที่ 9  ธันวาคม 2558
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว 

 

นายสุระชัย  คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
ร่วมเป็นประธานเปิดงานฉลองศาลปู่ตา  ครั้งที่  3 ใน
วันเสาร์ท่ี 9 มกราคม 2559  ณ  องค์การบริหาร
ส่วนตำบสระบัว อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

โครงการประเพณีวันลอยกระทง  ประจำปี 2558
วันที่  25  พฤศจิกายน  2558  ณ  สระน้ำสาธารณะ
บ้านหัวหนองแคน  ตำบลสระบัว  อำเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.สระบัว
ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
27/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านซาด ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนองแคน ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
01/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางน้อย ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเมืองบัวพัฒนา ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


หนังสือราชการ

สำงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์