Get Adobe Flash player
บุคลากร อบต.
 • peas.jpg
 • peas5.jpg
 • peas6.jpg
 • peas7.jpg
 • peas8.jpg
 • peas9.jpg
 • peas10.jpg
 • peas12.jpg
 • peas13.jpg
 • peas14.jpg
 • peas121.jpg
 • peas122.jpg
 • peas123.jpg
 • peas124.jpg
 • peas125.jpg
 • peas126.jpg
 • peas127.jpg

นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย
นางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นางสำราญ แก้วศรี
09.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2559 บ้านหนองสรวง
ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว   โดยการนำของ นายสุระชัย คำมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว พร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.สระบัว กำนันผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.สระบัว
ได้นำเด็กเยาวชน ตำบลสระบัว จัดกิจกรรมโครงการอบรมหยุดความรุ่นแรง
ต่อเด็กและสตรี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์

 

คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้าง อบต.สระบัว
ได้ร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้อุปโภคบริโภค ของ
พี่น้องประชาชนชาวตำบลสระบัว  

 

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกรียติ
พระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาส  เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ  
ครบ 70 ปี  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559  ณ  วัดสว่างแคนทะเล
ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 

 

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"
คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.สระบัว
กำนันผู้ให้บ้าน  ร่วมกันปลูกป่า  ณ  หนองห้วย
น้อยล่าง  หมู่ที่  11  ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.สระบัว
ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
27/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านซาด ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนองแคน ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
01/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางน้อย ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเมืองบัวพัฒนา ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


หนังสือราชการ

สำงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์