Get Adobe Flash player
บุคลากร อบต.
 • peas.jpg
 • peas5.jpg
 • peas6.jpg
 • peas7.jpg
 • peas8.jpg
 • peas9.jpg
 • peas10.jpg
 • peas12.jpg
 • peas13.jpg
 • peas14.jpg
 • peas121.jpg
 • peas122.jpg
 • peas123.jpg
 • peas124.jpg
 • peas125.jpg
 • peas126.jpg
 • peas127.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว  นำโดยนายสุระชชัย คำมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่พนักงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว  ได้
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นในวันที่ เสาร์ที่ 14 มกราคม 2560
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวเป็นเจ้าภาพ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ วัดสว่างแคนทะเล โดยมีนายนิมิต ปัทมเจริญ
นายอำเภอแคนดง เป็นประธานในพิธี

 

โครงการเด็กและเยาวชนตำบลสระบัว  รู้ทันภัยยาเสพติด
ในวันศุกร์  ที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2559  
ณ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน  ต.สระบัว  อ.แคนดง
จ.บุรีรัมย์  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
ร่วมกับ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

นายสุระชัย คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่พนักงาน พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ได้ร่วมกิจกรรม โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัย
(ทำนองสรภัญญะ ครั้งที่ 3) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ วัดบ้านสระบัว
ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เวลา 12.00 น. ถึง 16.30 น.

 

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
ผู้สูงอายุ  ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประจำปี  พ.ศ. 2559  นายบุญช่วย  แหลมไธสง
บ้านเลขที่  37  บ้านสระบัว  หมู่ที่ 1  ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
ในวันศุกร์  ที่ 30  กันยายน 2559  

 
บทความ อื่นๆ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.สระบัว
ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
27/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านซาด ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนองแคน ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
01/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางน้อย ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเมืองบัวพัฒนา ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


หนังสือราชการ

สำงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์