Get Adobe Flash player
บุคลากร อบต.
 • peas.jpg
 • peas5.jpg
 • peas6.jpg
 • peas7.jpg
 • peas8.jpg
 • peas9.jpg
 • peas10.jpg
 • peas12.jpg
 • peas13.jpg
 • peas14.jpg
 • peas121.jpg
 • peas122.jpg
 • peas123.jpg
 • peas124.jpg
 • peas125.jpg
 • peas126.jpg
 • peas127.jpg

โครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ
กิจกรรม  "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส่  ไร้ผักตบชวา"
วันที่ 24  มิถุนายน 2560  ณ  ฝายห้วยน้อยล่าง ตำบลสระบัว
อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทน์
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 9  มิถุนายน 2560

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว  โดยนายสุระชัย  คำมา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว  ได้มอบเงินช่วย
เหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ ตำบลสระบัว 
ในวันที่ 18  พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว โดยการนำของนายสุระชัย คำมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.สระบัว ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตพื้นที่ ตำบลสระบัว ได้เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณี
บุญบั้งไฟ อำเภอแคนดง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

 

โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับข้าราชการ
พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ  วัดสว่างแคนทะเล   หมู่ที่ 6 ตำบลสระบัว
อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.สระบัว
ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
27/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านซาด ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนองแคน ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
01/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางน้อย ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเมืองบัวพัฒนา ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


หนังสือราชการ

สำงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์