Get Adobe Flash player
บุคลากร อบต.
 • peas.jpg
 • peas5.jpg
 • peas6.jpg
 • peas7.jpg
 • peas8.jpg
 • peas9.jpg
 • peas10.jpg
 • peas12.jpg
 • peas13.jpg
 • peas14.jpg
 • peas121.jpg
 • peas122.jpg
 • peas123.jpg
 • peas124.jpg
 • peas125.jpg
 • peas126.jpg
 • peas127.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว โดยการนำของ
ท่านนายกสุระชัย คำมา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต.สระบัว
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง
ร่วมใจปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน "รักน้ำ รักป่า รักแผนดิน"
ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ ฝายเก็บน้ำห้วยน้อยล่าง บ้านสระบัว
ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

 

โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านเมืองน้อย
หมู่ที่ 5 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่พนักงาน  ลูกจ้าง
กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลสระบัว  
จัดกิจกรรมร่วมลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว  วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ตั้งแต่เวลา  15.00 น. มีประชาชนมาเข้าแถวอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย แม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนอบอ้าว
แต่นั่นไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีที่พสกนิกรไทยมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสระบัว วันที่ 22 กันยายน 2559
ณ เทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน กิจกรรม
"รวมพลังประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
66  พรรษา  รัชกาลที่ 10"  วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ณ บริเวณคันคูแหล่งน้ำ  สาธารณะกุดงิ้ว - กกโดน
หมู่ที่  8  บ้านงิ้ว ตำบลสระบัว  อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.สระบัว
ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
27/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านซาด ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนองแคน ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
02/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
01/08/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
09/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางน้อย ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเมืองบัวพัฒนา ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2018 | Administrator
article thumbnail

 


หนังสือราชการ

สำงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์